Nazwa inwestycji: Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa (budowa kanalizacji deszczowej).

Wykonawca: Zakład Instalacyjno - Budowlany mgr. inż. Przemysław Bamber, ul. L. Babińskiego 39, 71-051 Szczecin.
Termin realizacji inwestycji: do dnia 30.06.2010r.
Wartość inwestycji: 240 828,00 zł. (w roku 2009r. realizacja inwestycji o wartości 100 000,00 zł.)

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac: