Nazwa zadania: Remont pięciu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach


Wykonawca: „Umax” Andrzej Pupka, Mierzyn ul. Welecka 13, 72-006 Szczecin

Wartość robót: 17.235,00 zł

Termin realizacji: od 29 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Plac budowy przekazano: w dniu 29 czerwca 2009 r.

Zdjęcia w trakcie prowadzony prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac: