Nazwa zadania: Remont oraz aranżacja pomieszczeń siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 24a w Dobrej


Wykonawca:
A-Plus Sp. z o. o z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Żupańskiego 12

Wartość zadania: 42.857,27 zł

Termin wykonania: 17.08.2009 r.

 

Zdjęcia w trakcie remontu:

 

Zdjęcia po zakonczeniu prac:

 

Ścianki i montaż zostały wykonane przez Firmę SIGMA-ALUMINIUM s.c. A. Kaczmarek, Z. Gutowski ze Szczecina