W dniu 16 lipca 2009 r. dokonano odbioru montażu zakupionej do Zespołu Szkół w Dołujach multimedialnej pracowni językowej. W skład pracowni językowej wchodzi: 20 stanowisk uczniowskich wyposażonych w słuchawki z mikrofonem, dwa głośniki, stanowisko nauczyciela wyposażone w pulpit z jednostką centralną oraz w słuchawki z mikrofonem. Dostawcą pracowni językowej była firma NORDWECO Sp. z o.o. ze Szczecina.