Nazwa zadania: Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw.

 

Realizacację zadania rozpoczęto od dokumentacji projektkowej, a następnie od przewiezienia kontenera pozyskanego w drodze umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim z przejścia Granicznego w Rosówku.

 

Zdjęcia z przewiezienia kontenera ( 8 m x 4 m )