Nazwa zadania: Remont dwóch toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej

Wykonawca: „UMAX” Andrzej Pupka, Mierzyn, ul. Welecka 13, 72-006 Szczecin

Wartość robót: 95.779,86 zł brutto

Termin realizacji: od  06.08.2009 r. do 10.09.2009 r.

Teren budowy przekazano w dniu: 06.08.2009 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Zdjęcia po zakończeniu prac: