Nazwa zadania: "Izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dobrej - Etap wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem"

Wartość prac według umowy: 195 200,00 brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane UNI-BUD

Termin wykonania prac przedłużono do dnia 20 listopada 2009r.