Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap II w miejscowości Bezrzecze (ul. Starowiejsa i Drozdowa). Inwesyucja dofinansowana z funduszu RPO.

Wykonawca: Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Dykowski, ul. Jemiołowa 14, 71-773 Szczecin

Termin zakończenia prac: do 31.08.2010r.

Wartość inwestycji: 1 476 200,00.

Plac budowy przekazano: w dniu 07.06.2010 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Starowiejska

Drozdowa

Zdjęcia w trakcie prac:

Starowiejska

Drozdowa

W dniu 31.08.2010r. zostały odebrane prace polegające na budowie ul. Drozdowej i Starowiejskiej w Bezrzeczu. Uroczyste otwarcie dróg odbyło się w dniu 24.09.2010r.

Zdjęcia po zakończeniu prac - otwarcie:

Drozdowa:

Starowiejska: