Nazwa zadania:  Wykonanie chodnika w Stolcu

 

Wykonawca prac: Tran Net S.A. ul. Tanowska 8, Police

Termin wykonania prac: do 31.08.2010r.

Wartość prac: 35 000,00 zł   - po zakończeniu wraz z pracami uzupełniającymi  wyniosła: 52 096,97 zł

Zakres prac: odcinek od drogi na Świdwie do posesji nr 5.

Plac budowy przekazano 9 kwietnia 2010r.

 

Przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 31.08.2010r odebrano prace polegające na budowie chodnika w Stolcu.