Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej w Wołczkowie

Wykonawca prac: TRANS NET S.A. Police, ul. Tanowska 8.

Plac budowy przekazano: w dniu 05.05.2010r.

Wartość inwestycji: 124 038,69 zł  - łączna wartość prac: 163 2469,85 zł

Odcinek: od posesji nr 39 do zatoki autobusowej.

Termin wykonania inwestycji: do 31.07.2010r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prowadzenia prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 30.08.2010r. zostały odebrane prace polegające na budowie chodnika w ul. Lipowej w Wołczkowie.