Nazwa inwestycji: Łęgi - budowa oświetlenia przy działce 35/9

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i  Realizacji Optomedia Tomasz Siara     ul. Rostocka 113/5 71-771 Szczecin

Wartość inwestycji: 49.465,76 zł brutto

Termin realizacji: 30.08.2010 r. - termin przesunięto do dnia 30.09.2010r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prowadzenia prac:

Na wniosek mieszkańców zmniejszono zakres robót o 5 słupów wraz z oprawami.