Nazwa inwestycji: Rzędziny montaż lamp przy klubie

Wykonawca: ENEOS sp. z o. o. ul. Ku słońcu 34  71-080 Szczecin

Wartość inwestycji: 13.204,22zł brutto

Termin realizacji: 30.07.2010 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac: