Nazwa zadania: Ułożenie płyt drogowych na ul. Dereszowej w Dobrej.

Wykonawca: KML Sp z oo, ul. Klonowica 5, Szczecin.
Odcinek do ułożenia: ok. 200 mb.
Wartość prac: ok. 132 000,00 zł

Prace zlecono w dniu: 23.07.2010r

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prowadzenia prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 06.09.10r odebrano prace polegające na ułożeniu płyt drogowych na ul. Dereszowej w Dobrej.