Nazwa zadania: Ułożenie płyt drogowych na ul. Migdałowej w Dobrej.

Wykonawca: KML Sp z oo, ul. Klonowica 5, Szczecin.
Odcinek do ułożenia: ok. 200 mb.
Wartość prac: ok. 200 000,00 zł

Prace zlecono w dniu: 23.07.2010 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 26.08.2010r. odebrano prace polegające na ułożeniu płyt drogowych na ul. Migdałowej w Dobrej.