Nazwa zadania: Ułożenie płyt drogowych na ul. Korzennej  w Bezrzeczu

Wykonawca: KML Sp z oo, ul. Klonowica 5, Szczecin.
Wartość prac: ok. 100 000,00 zł

Prace zlecono w dniu: 13.09.2010 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prowadzenia prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 29.09.2010r. odebrano prace polegające na ułożeniu płyt drogowych na ul. Korzennej.