Minął rok od rozpoczęcia prac związanych z budową sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Obecnie, wykonana jest już cała konstrukcja budynku sali gimnastycznej i przygotowywana jest do wykonania konstrukcja dachu nad salą.

Wykonywany jest również montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej, a także wylewane są posadzki betonowe w części socjalnej budynku.

Ponadto wykonywane sjest izolacja dachu i budowa łącznika z istniejącym budynkiem szkoły.

Przypomnijmy, że budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu rozpoczęła się 07 lipca 2010 r. Budynek sali będzie dwukondygnacyjny, połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa to 700 m2, na której mieszczą się pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki. W ramach robót zostanie również wykonane nowe boisko z trawy syntetycznej oraz stworzenie placu apelowego.


Wykonawcą robót jest Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Czernieckiego 2/3.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę: 4.931.736,47 zł brutto.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót i oddania do użytkowania – 30.11.2011 r.

Kierownik ZEAS

Joanna Hrabska

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu rozpoczęła się 07 lipca 2010 r. Budynek sali będzie dwukondygnacyjny, połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa to 700 m2, na której mieszczą się pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki. W ramach robót zostanie również wykonane nowe boisko z trawy syntetycznej oraz stworzenie placu apelowego.

Wykonawcą robót jest Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Czernieckiego 2/3.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę: 4.931.736,47 zł brutto.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót i oddania do użytkowania – 30.11.2012 r.