W poniedziałek, 19 września br. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przy ul.Górnej 3 już od rana pojawili się uczniowie oraz pracownicy szkoły, powracający do zajęć lekcyjnych po nieco dłuższych niż zwykle wakacjach. Zmiany, jakie w tym czasie zaszły w przebudowywanej szkole, pozytywnie zaskoczyły wszystkich.

Wszystkich wchodzących do szkoły przywitało nowe wygodne wejście. Duże wrażenie na zdążających na zajęcia, zrobił także tzw. "łącznik", czyli część łącząca stary budynek szkoły z nowo budowaną salą gimnastyczną. Bez dwóch zdań wejście imponujące i zachęcające do wejścia. Prawie 30 metrowy, przeszklony hall bez trudu pomieścił spieszące się na lekcje dzieci. Jeśli dodać do tego tymczasową, ale już i tak zdecydowanie większą szatnię, to można powiedzieć, że nowa jakość wkroczyła do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

A to przecież dopiero początek udogodnień, jakie czekać będą na dzieci po ukończeniu budowy nowoczesnej sali sportowej przy szkole. Zgodnie z planem, inwestycja ta powinna zakończyć się do 30 listopada 2011 r. Do tego czasu, zajęcia lekcyjne prowadzone są zgodnie z planem, a miejsca gdzie trwają jeszcze prace budowlane są bezpiecznie oddzielone. Podobnie jak w zeszłym roku, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą w jednej z sal lekcyjnych, zaadoptowanej do prowadzenia ćwiczeń. W pogodne dni, uczniowie ćwiczą natomiast na dworze przed szkołą lub na terenie rekreacyjnym przy boisku.

Wykonawcą inwestycji budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu jest Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o. z siedziba w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czernieckiego 2/3. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 4.931.736,47 zł.

foto: www.bezrzecze24.pl