Od dnia 7 lipca 2010 r. trwają roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, której wykonawcą jest Stargardzie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Rozebrano już budynek gospodarczy przy szkole oraz wykonano wszystkie ławy fundamentowe. W chwili obecnej betonowane są ściany fundamentowe zaplecza socjalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wykonywany jest montaż i zbrojenie słupów konstrukcyjnych sali.