Minął rok od rozpoczęcia prac związanych z budową sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Obecnie, wykonana jest już cała konstrukcja budynku sali gimnastycznej i przygotowywana jest do wykonania konstrukcja dachu nad salą.

Wykonywany jest również montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej, a także wylewane są posadzki betonowe w części socjalnej budynku.

Po przerwie w pracach budowlanych, spowodowanych warunkami atmosferycznymi, budowa sali gimnastycznej ruszyła pełną parą. W ramach przeprowadzonych robót budowlanych wykonano już wszystkie ściany żelbetowe parteru sali gimnastycznej wraz ze słupami. Ponadto wylano strop nad parterem zaplecza socjalnego oraz wykonano słupy żelbetowe piętra sali. W chwili obecnej wykonywane są roboty murarskie przy wykonywaniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych piętra zaplecza sali gimnastycznej.

W dniu 4 listopada br. o godz. 16:00 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Pan Cezary Atamańczuk Poseł na Sejm RP, Ks. dr Andrzej Posadzy Proboszcz Parafii rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Bezrzeczu, Pan Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra, Pani Magdalena Sierguć Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Pan Bogdan Andrusieczko Prezes Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego MARBUD Sp. z. o. o., Pani Halina Sromek Sołtys wsi Bezrzecze, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydziału Urzędu Gminy Dobra.

Od dnia 7 lipca 2010 r. trwają roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, której wykonawcą jest Stargardzie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Rozebrano już budynek gospodarczy przy szkole oraz wykonano wszystkie ławy fundamentowe. W chwili obecnej betonowane są ściany fundamentowe zaplecza socjalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wykonywany jest montaż i zbrojenie słupów konstrukcyjnych sali.

 

Nazwa inwestycji: Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu

Wykonawca: Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „MARBUD” Sp. z o. o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Czernieckiego 2/3

Wartość inwestycji:
4.931.736,47 zł brutto

Termin realizacji inwestycji: do dnia 30.11.2011 r.

Teren budowy przekazano w dniu: 25.06.2010 r.

Podpisanie umowy

W dniu 7 czerwca 2010 r. w Dobrej podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu niegraniczonym jest Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „MARBUD” Sp. z .o. o, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Termin realizacji inwestycji - do dnia 30.11.2011 r.

Przekazanie placu budowy

W dniu 25 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 w Bezrzeczu odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy pod realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu”. W imieniu inwestora – Gminy Dobra - protokół podpisali: Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Małgorzata Zielińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Sierguć, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Atamańczuk, natomiast Wykonawcę - Stargardzkie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „MARBUD” Sp. z o. o. reprezentował Prezes Zarządu Bogdan Andrusieczko.

Zmiana terminu realizacji umowy:

W dniu 28 września 2010r. podpisany został aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane nr WKI.ZP.MP.342-42/10 z dnia 7.06.2010r. zmieniający termin zakończenia realizacji całej inwestycji na dzień 30 listopad 2012r.


Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prac:

Data - 28.07.2010 r.

Data - 20.08.2010 r.

Data - 14.10.2010 r.

Data: 27.10.2010 r.

Data: 18.11.2010 r.

Data: 15.12.2010 r.

Data: 07.09.2011 r.