28 września 2011r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod pod budowę budynku szkoły podstawowej w Mierzynie. Szkoła powstaje u zbiegu ulic Długiej i Kolorowej na działkach nr 269/19 i 269/20.

Gospodarzami uroczystości były: Wójt Gminy Dobra Teresa Dera i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie Iwona Kacperska-Kufel.

 

 • dsc07789
 • dsc07792
 • dsc07801

Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch, Radni Rady Gminy Dobra, Ks. Proboszcz Parafii w Mierzynie dr Zbigniew Wyka, Skarbnik Gminy Dobra Jolanta Jankowska, Sekretarz Gminy Dobra Rozalia Adamska, przedstawiciele wykonawcy - firrmy  PBO-GRINBUD Sp. z o.o z siedzibą w Nowogardzie: Andrzej Januszonek - Prezes Zarządu, Marian Jeż - prokurent, Robert Dudziec - kierownik budowy, Piotr Borowski - kierownik robót, Bogumiła Rabiejewska - kierownik robót sanitarnych, Stanisław Stasik - inżynier kontraktu. Przybyło również wielu rodziców wraz ze swoimi pociechami, Przewodnicząca Rady Szkoły - Katarzyna Drążkiewicz, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego PSP Mierzyn - Aleksandra Romaniuk, Sołtys wsi Mierzyn Jan Głowacki.

Zgromadzonych w powstającej sali gimnastycznej powitała Wójt Teresa Dera.

To wielka chwila dla nas wszystkich i dla Mierzyna - mówiła Wójt Teresa Dera - powstaje szkoła na którą wszyscy czekają. Obejmując urząd Wójta Gminy w 2006r. miałam już wytyczone plany. Budowa szkoły w Mierzynie była priortyetem. Od 2008r. kiedy rozpoczęły się prace nad projektem, przez pozolenie na budowę, wybór wykonawcy inwestycji wierzyłam, że tak inwestycja powstanie. Dziś już widać jak rosną mury szkoły. Jest to dla mnie wielka radość.

"Ku wiecznej rzeczy pamiątce" odczytano i podpisano akt erekcyjny pod budowę szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach nr 269/19 i 269/20.

 

 • dsc07774
 • dsc07817
 • dsc07820
 • dsc07822
 • dsc07827
 • dsc07829
 • dsc07832
 • dsc07836
 • dsc07838

Akt erekcyjny podpisali: Teresa Dera - Wójt Gminy Dobra, Bartłomiej Miluch - Przewodniczacy Rady Gminy Dobra, Ks. Proboszcz dr Zbigniew Wyka, Iwona Kacperska-Kufel - Dyrektor PSP w Mierzynie, Katarzyna Drążkiewicz - Przewodnicząca Rrady Rodziców w Mierzynie, Jerzy Stachowicz - Przewodniczący Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego Gminy Dobra, Jan Głowacki - Sołtys wsi Mierzyn, Andrzej Januszonek - Wykonawca.

Po podpisaniu aktu do tuby, która została zamurowana w murach nowo postającej szkoły trafiły "ku wiecznej rzeczy pamiatce": zdjęcia ucznów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, egzemplarz Przeglądu Samorządowego, monety i banknoty, akt erekcyjny, cegiełka przywieziona z Fatimy przez Panią Ewę Głowacką - radną Mierzyna, wiersze dzieci.

 

 • dsc07845
 • dsc07850
 • dsc07852
 • dsc07857
 • dsc07859
 • dsc07861
 • dsc07863
 • dsc07864
 • dsc07865
 • dsc07866
 • dsc07869
 • dsc07875

Poświęcona przez Ks. Proboszcza tuba została zamurowana w murach szkoły przez przedstawicieli samorządu, rodziców, wykonawcy. Ostatnią "cegiełkę" wmurowała Wójt Teresa Dera.

 

 • dsc07879
 • dsc07884
 • dsc07891
 • dsc07894
 • dsc07901
 • dsc07907
 • dsc07909
 • dsc07916
 • dsc07920
 • dsc07926
 • dsc07930
 • dsc07941

Budowa szkoły w Mierzynie realizowana jest z budżetu Gminy Dobra. Wartość inwestycji wynosi 22 716 454,22 zł. Wykonawcą robót jest PBO-GRINBUD Sp. z o.o z siedzibą w Nowogardzie.