Rok szkolny 2013/2014 dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie rozpoczął się szczególnie ponieważ w nowym budynku szkoły. Była to doskonała okazja aby uroczyście przeciąć wstęgę i oddać do użytku ten nowoczesny obiekt.

Teresa Dera Wójt Gminy Dobra i Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra powitali przybyłych na uroczyste otwarcie szkoły gości, uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • 111
 • 112
 • 113
 • 117
 • 118
 • 119

Witając gości Wójt Gminy mówiła: " Dzisiejsza uroczystość to oficjalne otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. Powstała placówka na miarę XXI wieku. Jest i będzie wspaniałą wizytówką naszej gminy".

Wręczając przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora PSP w Mierzynie Pani Iwonie Kacperskiej-Kufel Wójt podkreśliła, że "kierowanie taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność".

 • 114
 • 115
 • 116

Wśród zaproszonych gości byli między innymi : Posłowie na Sejm RP Renata Zaremba i Arkadiusz Litwiński, Marcin Zydorowcz Wojewoda Zachodniopomorski, Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Izabela Pawlak Dyrektor Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Leszek Guździoł Starosta Powiatu Polickiego, Malgorzata Schwarz Wójt Gminy Kołbskowo, Władysław Kiraga Burmistrz Nowego Warpna, Radni Gminy Dobra, Sołtysi, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Trzebież, Proboszcz Parafii w Mierzynie ks. Zbigniew Wyka. Nie zabrakło również przedstawicieli wykonawcy Fiirmy PBO-GRINBUD z Nowogardu oraz biura projektowego Master Projekt.

 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131

Wstęga została przecięta przez gospodarzy gminy, zaproszonych gosci i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie.

 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137

Następnie Dyrektor PSP w Mierzynie Iwona Kacperska-Kufel otrzymała z rąk Wójt Gminy Teresy Dera symboliczny klucz do szkoły.

 • 140
 • 141
 • 142

Nowe mury szkoły poświęcił ks. dr Piotr Skiba Wikariusz Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.

Po uroczystości otwarcia był czas na zwiedzanie budynku szkoły.

 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158