28 kwietnia br. oficjalnego otwarcia Centrum dokonała Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera przy udziale Starosty Powiatu Polickiego Pana Leszka Guździoła oraz przybyłych na tę okazję Radnych, Sołtysa wsi i mieszkańców Mierzyna.Otwarcie Centrum było możliwe dzięki złożeniu wniosku o uruchomienie Centrum przez Gminę Dobra do Fundacji FRAZ, która realizuje projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten ma zasięg ogólnopolski. Rolę Instytucji Wdrażającej pełni Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Projekt zakłada utworzenie na terenach wiejskich 256 Centrów Kształcenia (16 centrów w każdym z 16 województw) wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zatrudniających pracowników obsługi pomagających w korzystaniu z zasobów Centrum.

 

Nowo otwarte Centrum mieści się w Mierzynie w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej, przy ul. Weleckiej 5 i umożliwia mieszkańcom terenów wiejskich bezpłatny dostęp do nowoczesnych form edukacji wykorzystujących między innymi e-learning oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach dostępnych w ramach utworzonej platformy e-learningowej.
E–learning to nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.
Do dyspozycji korzystających jest tu również biblioteczka multimedialna zawierająca programy multimedialne: atlas świata, atlas historyczny, encyklopedia PWN 2008, słowniki: polsko-angielski, polsko- rosyjski, polsko- niemiecki, hiszpański i słownik j.polskiego.
Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej do 30 czerwca 2008r. następnie finansowanie zostanie przejęte przez gminę.


Do Centrum przy ul. Weleckiej 5 w Mierzynie
( w pomieszczeniach Biblioteki )
zapraszamy codziennie w godzinach:

- od poniedziałku do piątku: od 12.00 do 20.00
- w sobotę: od 8.00 do 12.00
- w niedzielę: od 14:00 do 18:00


Małgorzata Redak
Ewa Czupowska