Nazwa zadania: Budowa parkingu przy obelisku w Dołujach

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe Piotr Kołacki KOŁ BUD, ul. Kościuszki 41, 72-004 Tanowo

Termin wykonania prac: do dnia 30.06.2011 r.

Wartość prac: 53 000,00 zł

Przed rozpoczęciem prac:

Prace przekazano w dniu 24.03.2011 r.

W trakcie prac:

 

Po zakończeniu prac:

Prace odebrano w dniu 01.07.2011 r.