Nazwa zadania: Budowa parkingu na działce nr 232/1 w Mierzynie

Wykonawca prac: ZUH Zygmunt Staszak, ul. Kaliny 23/1, Szczecin

Wartość prac: 38 043,19 zł.

Termin zakończenia prac: do 31.05.2011r.

Przed rozpoczęciem prac:

Prace zlecono w dniu 16.02.2011 r.

W trakcie prac:

 

Po zakończeniu prac:

Prace odebrano w dniu 21.04.2011 r.