Nazwa zadania: Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej.

Wykonawca:  Usługi Ogólnobudowlane Karol Wiśniewski, ul. 3 Maja 31b/3, 72-200 Nowogard.
Wartość inwestycji: 1 480 073,17 zł
Termin realizacji: 05.10.2010r. - 30.03.2012r.

Zdjęcia z podpisania umowy w dniu 21.09.2010r.


Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Przekazanie placu budowy:

Zdjęcia w trakcie prac - budowa oświetlenia

Zdjęcia po zakończeniu prac - budowa oświetlenia

Zdjęcia w trakcie prac - budowa chodnika

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Odbiór chodnika i oświetlenia ul. Długiej odbył się w dniu 04.04.2012r.