Nazwa zadania: Remont Parkingu w Skarbimierzycach

Wykonawca prac: ZUH Zygmunt Staszak, ul. Kaliny 23/1, Szczecin
Termin realizacji: do 16.04.2012 r.
Wartość prac: 14 855,95 zł

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Plac budowy przekazano w dniu 01 marca 2012 r.

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Prace odebrano w dniu 13 marca 2012 r.