Nazwa zadania: montaż lampy solarnej w parku rodzinnym w Wołczkowie

Wykonawca prac: Solar Energy sp. z o.o. ul. L. Heyki 2, 70-631 Szczecin

Wartość prac: 14 760 zł

Termin realizacji: 23 lutego 2012 r.

Zdjęcia po zakończeniu prac: