Nazwa zadania: budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do międzygminnego schroniska dla psów i kotów

Wykonawca prac: PBT ZACHÓD Sp z oo, ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn

Wartość prac: 535 004,31 zł

Termin zakończenia prac: do 30.11.2011 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Plac budowy przekazano w dniu 27 września 2011 r.

Zdjęcia w trakcie prac:

Ze względu na wystąpienie dodatkowych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu, termin zakończenia prac został przedłużony do dnia 16.12.2011r.

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Prace odebrano w dniu 16 grudnia 2011 r.