Wójt Gminy Dobra zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo – znaku identyfikacji wizualnej, które będzie wykorzystywane we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych schroniska.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, a także inni pasjonaci, studenci czy uczniowie.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres organizatora do dnia 5 września 2013 r.

Propozycja logo schroniska powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz oddawać charakter schroniska jako instytucji do sprawowania opieki nad zwierzętami. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną  liczbę propozycji.

Regulamin, a także inne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra pod adresem: www.dobraszczecinska.pl oraz na stronach internetowych pod adresami:  www.nowewarpno.pl, www.police.pl, www.kolbaskowo.pl.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w miesiącu wrześniu 2013 r. na stronie internetowej Gminy Dobra.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Sekretarz Gminy Dobra Pani Rozalia Adamska, tel.  91 311 34 17.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej (PDF)

Regulamin Konkursu (PDF)

Załącznik do regulaminu - Oświadczenie (Word)

Załącznik do regulaminu - Karta zgłoszenia (Word)