W poniedziałek 16 grudnia 2013 r., odbyło się uroczyste otwarcie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele czterech gmin, które sfinansowały inwestycję.

Na posiedzeniu w dniu 18 września 2013r. Komisja konkursowa powołana do oceny prac konkursowych i wyboru projektu graficznego logo Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej oceniła złożone prace i dokonała wyboru LOGO schroniska.

Do konkuru zgłoszono 4 prace. Wszyskie te prace spełniły wymogi formalne określone w regulaminie konkursu.

 

Zakończyły się prace przy budowie schroniska dla psów i kotów w Dobrej. W dniu 12 września 2013 r., po blisko 18 miesiącach prac, plac budowy został odebrany od wykonawcy - Firmy Budowlano-Usługowej „Kwadra” Waldemar Kapella z siedzibą w Szczecinie. W ostatnim czasie schronisko zostało również wyposażone w niezbędne sprzęty.

Wójt Gminy Dobra zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo – znaku identyfikacji wizualnej, które będzie wykorzystywane we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych schroniska.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, a także inni pasjonaci, studenci czy uczniowie.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres organizatora do dnia 5 września 2013 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zdjęciami z placu budowy Międzygminnego schroniska dla psów i kotów, które powstaje w Dobrej.

Budowa schroniska jest finansowana przez gminy: Nowe Warpno, Kołbaskowo, Police, Dobra. Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Usługowa „Kwadra” Waldemar Kapella z siedzibą w Szczecinie.

Wkrótce minie 10 miesięcy od rozpoczęcia prac przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej. Inwestycja jest finansowana przez gminy: Nowe Warpno, Kołbaskowo, Police i Dobra.

Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Usługowa „Kwadra” Waldemar Kapella z siedzibą w Szczecinie.

Trwają dalsze prace przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów. Zostały wybudowane ściany budynku kwarantannego, wylano fundamenty pod pierwszy budynek bytowy dla zwierząt, a w trakcie jest przygotowanie terenu pod drugi budynek bytowy.
Budynki bytowe posiadają kształt cylindryczny. W budynku znajdować się będą boksy z wybiegami dla ok. 45 psów.

Od rozpoczęcia prac przy budowie Międzygminnego Schroniska dla Psów i Kotów w Dobrej minęły już blisko 4 miesiące. Budowa schroniska jest finansowana przez gminy: Nowe Warpno, Kołbaskowo, Police, Dobra.

W ostatnim czasie na budynku socjalnym zawisła wiecha. Trwają także prace związane z montażem instalacji wewnętrznych.

Trwają prace związane z budową międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej. Ze względu na inne niż w czasie projektowania warunki wodne tj. wysoki poziom wód gruntowych na terenie budowy schroniska, niezbędne było wykonanie odbudowy rowów melioracyjnych odprowadzających wody z tego terenu.

Rozpoczęły się prace przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej.

Prace zostały rozpoczęte od niwelacji terenu i zebrania warstwy  humusu. Pierwszym budowanym obiektem jest budynek socjalny. Już zostały wykonane fundamenty i ściany. Trwają prace związane z wykonaniem więźby dachowej budynku socjalnym między  innymi znajdować się będą: szatnie, pomieszczenie przygotowania karmy, sala operacyjna, gabinet zabiegowy pomieszczenie administracyjne, sala dydaktyczna.

 

 • dscn8105
 • dscn8268
 • dscn8272
 • dscn8597
 • dscn8601
 • dscn8664
 • dscn8666
 • dscn8668
 • dscn8724

Nazwa inwestycji: Budowa Międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej

Wykonawca prac: "KWADRA" Forma Budowlano - Usługowa Waldemar Kapella, ul. Dąbrowskiego 38/406, 70-100 Szczecin

Wartość robót: 3 580 000,00 zł

Termin zakończenia prac: 30.11.2013 r.

Teren budowy przekazano w dniu: 14.03.2012 r.


 • dsc01975
 • dsc01977
 • dsc01978

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:


 • dscn7715
 • dscn7725
 • dscn7727
 • dscn7730
 • dscn7740
 • dscn7748