W ramach projektu pn.: „Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra" zakupiono nowe urządzenia, które stanowią uzupełnienie obecnych obiektów. Realizacja projektu przyczyni się to do pobudzenia aktywności zarówno dzieci jak i ich rodziców. Plac zabaw jest jednym z niewielu miejsc w poszczególnych miejscowościach, gdzie dzieci mogą aktywnie oraz na świeżym powietrzu spędzać wolny czas.

Dodatkowo, ze względu na centralne położenie są to miejsca spotkań społeczności lokalnej. Place zabaw doposażono w następujące elementy: Kościno - bujak na sprężynie oraz dwa ławostoły, Łęgi - bujak na sprężynie, karuzela oraz zadaszenie na ognisko, Skarbimierzyce - bujak na sprężynie oraz karuzela, Wąwelnica - karuzela. Wszystkie urządzenia będą wykonane z materiału, który jest odporny na warunki atmosferyczne oraz będą bezpieczne  do użytkowania przez najmłodsze dzieci. Realizacja projektu przyczyni się do promowania zdrowego trybu życia poprzez spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu tj. na placach zabaw. Inwestycja zwiększy również atrakcyjność turystyczną obszaru.

Urządzenia zakupiono w ramach projektu pn.: „Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Wartość projektu to 27 382,00 zł.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/place

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn.: „Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra”, współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, 4 Oś LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.