Nazwa zadania: wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Kolorowej w Mierzynie.

Wykonawca prac: ZUH Zygmunt Staszak, ul. Kaliny 23/1, 71-118 Szczecin.

Wartość prac: 25 000,00 zł

Termin zakończenia: 27.12.2013 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/mierzyn-przejscie-przed

 

Prace zlecono w dniu 18 grudnia 2013 r.

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/mierzyn-przejscie-wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/przejscie-mierzyn-po

 

Przejście zostało wykonane. Obecnie zostało zamontowane oznakowanie pionowe.
Natomiast oznakowanie poziome (pasy) zostaną wykonane  gdy warunki atmosferyczne będą na tyle sprzyjające i umożliwią ich wykonanie w sposób prawidłowy.