4 kwietnia 2008 roku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumień między Gminami: Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, a Gminą Dobra w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Porozumienie dotyczyło powierzenia Gminie Dobra realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu tych gmin.

Schronisko powstanie na działce nr 287/28 w obrębie Dobra, z dala od siedzib ludzkich, a zarazem w pobliżu drogi Lubieszyn – Buk. Nowe schronisko spełniać będzie wszelkie wymogi sanitarne i budowlane. Przeznaczone ono będzie dla ok. 300 zwierząt.

 

  • Kolbaskowo-Dobra
  • Nowe Warpno-Dobra
  • Police-Dobra