W listopadzie wykonano prace remontowe na następujących drogach gminnych:

Bezrzecze ul. Maciejki - wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z kruszywa - koszt: 24.784,50zł

Bezrzecze ul. Nowowiejska - naprawa nawierzchni z kruszywa - koszt: 292,00zł

Dobra ul. Krajobrazowa - równanie nawierzchni wraz z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 10.056,48zł

Dobra ul. Traszki - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 4.672,00zł

Dobra osiedle przy ul. Sportowej - równanie nawierzchni równiarką - koszt: 39.756,00zł

Dobra ul. Lazurowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 4.672,00zł

Dobra ul. Przyjazna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 8.760,00zł

Dołuje ul. Sobolowa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 13.665,60zł

Dołuje ul. Perkoza - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 5.256,00zł

Dołuje ul. Daniela - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 1.168,00zł

Mierzyn ul. Kolorowa (sięgacz) - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 4.672,00zł

Mierzyn ul. Komercyjna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 10.161,60zł

Mierzyn ul. Wenus - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 7.008,00zł

Mierzyn ul. Zgodna - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa - koszt: 5.840,00zł 

Mierzyn ul. Zeusa - uzupełnienie ubytków - koszt: 2.693,70zł

Mierzyn ul. Modrzewiowa - wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z kruszywa - koszt: 34.317,00zł

Rzędziny - wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z kruszywa - koszt: 7.626,00zł