Nazwa zadania: Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela) - etap I

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne LECH - Poland Sp.J. Leszek i Bożena Szaciłło, ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin.

Wartość prac: 247 159,19 zł.

Termin zakończenia: 31.07.2015 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/doluje_zubrza_chodnik_przed

 

Plac budowy przekazano w dniu 3 września 2014 r.

W zakresie etapu pierwszego jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od wylotu do rowu do drogi powiatowej ul. Daniela.

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/doluje_zubrza_chodnik_wtrakcie

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2014-2015. Dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2015".