Nazwa zadania: budowa chodnika od nr 10 w Buku do skrzyżowania z ul. Sportową

Etap polegający na wycince kolidujących drzew i przebudowie sieci teletechnicznej.

Wartość prac: 9 997,50 zł

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/buk_chodnik_przed

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/buk_chodnik_wtrakcie

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2014-2015. Dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2015".