Nazwa zadania: przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie

Wykonawca prac: Zakład Inżynieryjno - Budowlany NIEDOŚPIAŁ Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

Wartość prac: 333 330,00 zł

Termin zakończenia prac: 30.09.2014r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/lipowa-przed

 

Plac budowy przekazano w dniu 11 października 2013 r.

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/lipowa-wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/lipowa_po

 

Prace odebrano w dniu 8 sierpnia 2014 r.