Dnia 27 marca 2014r. Radni Gminy Dobra wraz z Wójtem Gminy i pracownikami Urzędu dokonali przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Dobra.

Po analizie stanu dróg gminnych pod katem wzmocnienie ich nawierzchni betonowymi płytami drogowymi wytypowane zostały niżej wymienione drogi:

Etap I
1. Kościno, ul. Czapli - 250 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 160 100 zł.
2. Dołuje, ul. Tarpana - 250 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 160 100 zł.
3. Skarbimierzyce, ul. Wiosenna - 60 m o szerokości 6 m, wartość robót około 51 300 zł.
4. Mierzyn, ul. Słoneczna - 130 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 83 300 zł.  
5. Mierzyn, ul. Zeusa - 200 m o szerokości 6 m, wartość robót około 171 000 zł.
6. Mierzyn, skrzyżowanie ul. Milenijniej z ul. Genewską 10 m o szerokości 6 m, wartość robót około 10 000 zł.
7. Dobra, ul. Dereszowa - 150 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 96 100 zł.
8. Dobra, ul. Lazurowa - 220 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 140 900 zł.
9. Dobra, ul. Graniczna do ul. Przytulnej - 336 m o szerokości 4,5m, wartość robót około 216 000 zł.
10. Bezrzecze, ul. Kminkowa - 170 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 108 900 zł.
11. Bezrzecze, ul. Maciejki - 250 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 160 100 zł.
12. Bezrzecze, ul. Górna- ul. Kościelna do skrzyżowania z ul. Uroczą - 140 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 90 000 zł.
13. Wołczkowo, ul. Malinowa - 320 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 205 000 zł.
14. Wołczkowo, ul. Gruszkowa - 90 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 58 000 zł.
15. Wołczkowo, ul. Łanowa - 160 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 102 500 zł.

Łączna wartość robót I etapu to około 1 813 300 zł.

Etap II
1. Kościno, ul. Czapli - 40 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 26 000 zł.
2. Kościno, ul. Żurawia - 170 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 110 000 zł.
3. Mierzyn, ul. Wąska - 60 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 38 400 zł.  
4. Mierzyn, ul. Ozdobna (do zakrętu)  - 90 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 58 000 zł.
5. Mierzyn, ul. Zgodna (od ul. Tytusa do ul. Komercyjnej) - 130 m o szerokości 6 m, wartość robót około 115 000 zł.
6. Mierzyn, połączenie ul. Milenijnej z ul. Rolniczą - 300 m o szerokości 6 m, wartość robót około 257 000 zł.
7. Mierzyn, ul. Kolorowa (od ul. Wędrownej w stronę szkoły) - 429 m o szerokości 4,5 m, wartość robót około 274 600 zł.

Łączna wartość robót II etapu to około 879 000 zł.

Ponadto:
1. Z uwagi na brak możliwości utwardzenia nawierzchni ul. Spółdzielców (od końca asfaltu do końca ulicy) płytami betonowymi przedstawiono propozycję remontu tego odcinka drogi w innej technologii. Realizacja tego zadania wymaga zabezpieczenia środków w budżecie i przygotowania procedury przetargowej.
2. Odcinek ul. Spółdzielców (część II garaże) – ubytki w nawierzchni zostaną uzupełnione betonem.  
3. ul. Krajobrazowa w Dobrej – zlecone zostanie wskazanie granic przebiegu drogi, a następnie udrożniony zostanie przejazd w celu połączenia istniejących odcinków drogi.
4. ul. Sobolowa w Dołujach (odcinek od warsztatu do transformatora) zostanie wyremontowany.

Wójt
Teresa Dera