Nazwa zadania: Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Dobieszczyn oraz budową ronda na działce 124 obr. Buk (droga w miejscowości Buk prowadząca do przejścia granicznego Buk - Blankensee)

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Termin wykonania prac: 15.08.2014 r.

Wartość prac: 67.7001,47 zł

Budowa drogi jest dofinansowana w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/blankensee_przed

 

Plac budowy przekazano w dniu 8 kwietnia 2014 r.

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/blankensee_wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/blankensee_po

Prace zostały odebrane w dniu 25.06.2014r.