Nazwa zadania: modernizacja dróg płytami drogowymi - Wołczkowo, ulica Gruszkowa

Wykonawca: KML Sp.z o.o.ul.Klonowica 5; 71-241 Szczecin
Wartość prac: ok. 76,944 zł

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/gruszkowa_przed

 

Uprzejmie informuję, że w harmonogramie na rok 2014 zaplanowano ułożenie płyt drogowych na ul. Gruszkowej w Wołczkowie. Niemniej z uwagi na warunki techniczne tj. niewystarczającą szerokość pasa drogowego drogi gminnej 3,8 m, zmuszeni jesteśmy odstąpić od realizacji przedmiotowego zadania.

W chwili obecnej trwają procedury związane z poszerzeniem pasa drogowego przedmiotowej drogi. Po uzyskaniu dodatkowych terenów na poszerzenie drogi, przedmiotowa ulica zostanie ponownie zaliczona do modernizacji polegającej na ułożeniu płyt drogowych. Do tego czasu istniejąca nawierzchnia gruntowa będzie zgłaszana do bieżącego utrzymania.

Wójt Teresa Dera