Nazwa zadania: modernizacja dróg płytami drogowymi - Mierzyn, ulica Wąska

Wykonawca: KML Sp. z o.o.,ul.Klonowica 5; 71-241 Szczecin

Wartość prac: ok.84 000

Przekazanie placu budowy: 20.10.2014 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/waska_przed

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/waska1_wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/waska1_po

 

Prace odebrano w dniu 2.12.2014 r.