Nazwa zadania: Modernizacja dróg płytami drogowymi - ul.Czapli w Kościnie

Wykonawca: KML Sp. z o.o.;ul.Klonowica 5; 71-241 Szczecin

Długość odcinka: ok. 40 mb.

Wartość prac: ok.33 000 zł

Przekazanie placu budowy: 20.10.2014 r.

Termin zakończenia robót: 14.11.2014 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/czapli2_przed

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/czapli_wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/czapli2_po

 

Prace odebrano w dniu 19.11.2014 r.