Nazwa zadania: Modernizacja drogi płytami drogowymi, ul.Zgodna w Mierzynie

Wykonawca: KML Sp.z o.o.ul.Klonowica 5 ; 71-241 Szczecin

Wartość robót: ok.145.000

Odcinek drogi ok.130 mb.x 6 m.

Przekazanie placu budowy: 20.11.2014 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/zgodna1_przed

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/zgodna1_po

 

Prace odebrano w dniu 2.12.2014 r.