W dniu 26 maja 2014 r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5. Wykonawcą prac projektowych wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest DBA Pracownia Architektoniczna Daniel Capar, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

Projekt będzie obejmował m.in. zaprojektowanie nowego budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i technicznym, pomieszczeniami funkcyjnymi i zagospodarowaniem terenu. Ponadto budynek sali połączony będzie z istniejącym budynkiem szkoły.

Przewidywany termin realizacji prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi 330 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera