Nazwa zadania: Budowa wodociągu w miejscowości Dołuje

Wykonawca prac: Zakład Instalacyjno - Budowlany mgr inż. Przemysław Bamber, ul. Leona Babińskiego 39, 71-051 Szczecin

Wartość prac: 18 388,50 zł.

Termin wykonania: 31.08.2014 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/wodociag_doluje_przed

 

Plac budowy przekazano w dniu 21 lipca 2014 r.

Budowany odcinek jest kolejnym etapem budowy wodociągu łączącego miejscowości Redlica, Wąwelnica i Dołuje. Główny wodociąg ma średnicę 160 mm. Budowa wodociągu ma na celu poprawę dostawy wody w ww. miejscowościach.

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/wodociag_doluje_po

Prace odebrano 15.09.2014r.