Nazwa robót:  Remont toalety w budynku Zespołu Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18

Wykonawca: PHU TOP-BUD Wojciech Mychal, z siedzibą w Mierzynie

Wartość robót budowlanych: 21.7210,00  zł   

Termin realizacji robót: do dnia 08.08.2014 r.

Zdjęcia po zakończeniu robót

 

  • 2014-08-12 12.18.13
  • 2014-08-12 12.18.34
  • 2014-08-12 12.18.50
  • 2014-08-12 12.19.03
  • 2014-08-12 12.19.28
  • 2014-08-12 12.20.06