Nazwa zadania: Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny

Wykonawca prac: Zakład Inżynieryjno-Budowlany NIEDOŚPIAŁ Spółka z o. o.
Termin realizacji: 30.09.2015 r.
Wartość inwestycji: 1 822 964,55zł
Przekazanie placu budowy: 05.12.2014 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/zbiornik_bezrzecze_przed

 

W chwili obecnej wykonawca jest na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. Po jej uzyskaniu i wycięciu drzewostanu będzie mógł przystąpić do prac ziemnych związanych z budową zbiornika retencyjnego.

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2014-2015. Dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2015".