Gmina Dobra rozstrzygnęła przetarg na "Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych", najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROLEDLIGHTING Sp. z o. o.
Na przedmiotowe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu, oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 1.702.139 zł

Wykonawca: EUROLEDLIGHTING SP. Z O. O. ul. Przemysłowa 23-24
Termin wykonania 15.06.2015r.
Wartość całej inwestycji: 3 183 255,30 zł

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/lampy/zimowy_sad_przed

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2014-2015. Dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2015".