Nazwa zadania: "Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem".

W tym etapie zostanie wykonany odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej.

Wykonawca prac: FDO Sp z oo, Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo
Wartość prac: 387 040,09 zł.
Termin wykonania: 31.08.2015 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

 • dscn1086
 • dscn1092
 • dscn1099

 

Plac budowy przekazano w dniu 16.02.2015 r.

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

 • dscn2841
 • dscn2842
 • dscn2843
 • dscn2911
 • dscn3103
 • dscn3105
 • dscn3258
 • dscn3259
 • dscn3286
 • dscn3289
 • dscn3555
 • dscn3557

 

Prawidłowe wykonanie modernizacji drogi wymaga wykonania dodatkowego zakresu prac. Prace te wymagają uzyskania dodatkowego uzgodnienia, dlatego też prace zostały wstrzymane oraz przedłużony termin zakończenia robót do dnia 30.09.2015r. Prace zostaną wznowione w pierwszej połowie miesiąca września.

Na modernizowanym odcinku drogi nadal obowiązuje czasowa organizacja ruchu polegająca na ograniczeniu prędkości do 30 km/h i zakazie wyprzedzania.

 

 • dscn3621
 • dscn3622

 • SKARGRANKOL001
 • SKARGRANKOL002

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 • DSCN4119
 • DSCN4124
 • DSCN4128

Prace odebrano w dniu 8 października 2015 r.