Nazwa zadania: modernizacja chodnika przy drodze powiatowej przy szkole w Rzędzinach

Wartość prac: 27 000,00 zł.
Wykonawca: ZUH Zygmunt Staszak, ul. Kaliny 23/1, 71118 Szczecin.
Termin zakończenia prac: 31.03.2015 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

 • dscn1045
 • dscn1052
 • dscn1057

 

Prace zlecono w dniu 25 lutego 2015 r.

Zdjęcia w trakcie prac:

 

 • dscn1593
 • dscn1596
 • dscn1756
 • dscn1757
 • dscn1758
 • dscn1759
 • dscn1760

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

 • dscn2028
 • dscn2029
 • dscn2037

 

Prace odebrano w dniu 27 marca 2015 r.